понеделник, 14 февруари 2011 г.

             Врата
Провира ронливо тяло
сухата пътека
Без дъх умората прелива,
сълзите си пие,
но достига
напуканото теме
на баира
Пред тъмния капак
на самотата
очаква гости Змеят
с ключ в ръка
                                  Д.Ж.


 Долмени
Черни змейови къщи
Сред тръните
По изсушената козя пътека
                          чувам звън
и настигам козаря
Полудяла от старост
                           Ламя
е затворена
в прегръдка от камък
Лукаво ме гледат козите,
От огромните вимета
      млякото капе
Аз отварям вратите
и ме жегва
горещият вятър
Козарят изчезва попарен
Тогава
пред долмена сядам
Змейски дръпвам една
двупосочна цигара
А козите
ръцете ми търсят
и си мислят,
че тук ще остана.
                             Д.Ж.                  Могили І
Набъбнали утроби
на кървави хилядолетия
В огромни саркофази
спят царете-
сънуват края на планетата…
………………………………....
Кой е властвал?!
                                        Д.Ж.

     

вторник, 1 февруари 2011 г.

Не само в камъка
останаха следи-
сълзата на Създателя трепти
в дамара на душата
                                  Д.Ж.
 Капан за сънища
Понякога залага някой
в безсънна нощ
и после дълго спи
събуден
                  Д.Ж.


  Две луни
Отразява,поглъща
трепти и застива
възкресява,убива
Сбогом. Завръщам се
             Д.Ж.


  Огънят отвътре
Разгарят го сълзите
щом паднат сред
жаравата-душа
в шепи нося пепел
живи въглени
               Д.Ж.Обител 2
По стръмната пътека в паметта,
където волни ветрове прелитат,
като мисъл,
прегръщай силно вярата
с едничката надежда,
че ще бъдеш
до извора на любовта
по съмнало
                                         Д.Ж.


tabula rasa
Бяло безтегловно безразличие
Утре ще си спомня,
че съм вятър
                                         Д.Ж.


Искам
по лунната пътека
да докретам
до същността
                                            Д.Ж.


обител

   Обител
В привечерен облак,покрит с мъгла,
от вятър съпроводен
и в спомени за някога загърнат
от вас и от дъжда ще се спася
                                                                         Д.Ж.